שלום אורח | כניסה חשבון    
 
 
 
 
 
המדריך המלא להעסקת מטפלת
 

 

הסכם עבודה עם מטפלת

להסכם עבודה בכתב יש חשיבות גדולה הן למשפחה והן למטפלת. ההסכם נועד להסדיר את יחסי העבודה בין הצדדים. מעבר לערך המשפטי שלו, ההסכם בא להבהיר בצורה ברורה למטפלת ולמשפחה את חובות המטפלת וזכויותיה. לפיכך, יש לנסחו בשפה ברורה לשני הצדדים ועם זאת ללא הכרח בשפה משפטית.

להלן רשימת סעיפים שאמורים להיכלל בהסכם:

כללי
כמו בכל הסכם, יש לציין תאריך, שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות וכתובת - של המטפלת ושל המשפחה. חשוב לציין את שמות הילדים שהמטפלת אמורה לטפל בהם.

ימים ושעות העבודה
יש לפרט את שעות העבודה של המטפלת עבור כל יום בנפרד.

שכר
בסעיף זה יש לציין את הפרטים הבאים:

 • סכום השכר החודשי או שכר לפי שעה.
 • מועד תשלום המשכורת.
 • במידה והשכר גלובלי - יש להתייחס לשעות נוספות במקרים שהמטפלת תעבוד מעבר לשעות שסוכמו איתה.
 • תשלום דמי נסיעות – יש לציין אם ישולמו כחלק מהשכר או בנוסף לו.
 • דמי הבראה, חופשה שנתית ודמי מחלה - המטפלת זכאית להם על פי חוק. מומלץ לעיין במאמר "זכויות המטפלת / עובדת משק בית". יש לציין בהסכם כיצד ינהגו הצדדים במידה וההורים יוצאים לחופשה, או כאשר הילדים חולים ואינם זקוקים למטפלת באותם ימים - האם יקוזזו הימים מימי החופשה של המטפלת או שעל ההורים לשלם לה בכל מקרה.

חופשות

 • יש להגדיר מספר ימי חופשה בשנה (עיינו במאמר "זכויות המטפלת / עובדת משק בית").
 • יש לציין כמה זמן מראש על המטפלת להודיע להורים בטרם יציאתה לחופשה.

הגדרת התפקיד
יש לפרט את כל המטלות להן מחויבת המטפלת במסגרת תפקידה. מומלץ לחלק את הסעיף לשני תתי סעיפים: טיפול בילדים ועבודות בית.

סיום העסקה ופיטורין

 • יש לציין כמה זמן מראש על המטפלת להודיע להורים על סיום העסקתה.
 • יש להוסיף סעיף שמגדיר כיצד לנהוג במקרה שהמטפלת מתפטרת ללא הודעה.
 • יש לציין כמה זמן מראש על המשפחה להודיע למטפלת על סיום העסקתה.
 • יש להגדיר מצבים/מעשים, בגינם רשאים ההורים לסיים את העסקת המטפלת באופן מיידי.

שמירת סודיות
רצוי להוסיף סעיף זה להסכם העבודה:
הנני מצהיר/ה בזאת כי הוסברה לי חשיבות השמירה על פרטיותם וצנעת חייהם של בני המשפחה.
ידוע לי כי במהלך עבודתי במשפחה עשוי להגיע לידיעתי מידע אישי וסודי כגון: מצבו הרפואי של אדם, הטיפול בו, מצבו הכלכלי, עיסוקו, קשריו עם משפחתו וכד'. אני מתחייב/ת לשמור מידע זה בסודיות מלאה, ולא להעביר או לחלוק מידע זה עם אף אדם אחר.


 

 

 
 
 
תקנון  |  אודות  |  שרות לקוחות  |  עוזרתלי - מטפלות לילדים בייביסיטר  |  קישורים 
 
 
כל הזכויות שמורות לסוכנות בייביסיטר 2002-2022